Tirsdag d. 25. april, var der indvielse af udearealet ved Hellerup Skole på Dessaus Boulevard 4, 2900 Hellerup. Vi har udført, i samarbejde med Arkitema og Gentofte kommune, en ”pergola”. Under galaxen er der et stort rum med stå højde. Her kan man fortage undervisning eller bruge rummet til leg i frikvarteret. Oversiden er udformet som en lang spiral på over 70 meter. Galaxen kan også bruges som klatrestativ mm.

Læs mere om hele projektet her: http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Gr%C3%B8nne-omr%C3%A5der/Parker/Ny-park-ved-Hellerup-Skole