I vinteren 2020/21, har vi for OKNygaard A/S opført tre broer, ved Harrestrup Å i det sydlige Ballerup.
Broerne er udført i forbindelse med et større projekt. Ballerup kommune har lavet en stor sø, som vandressource
for overskydende regnvand.
Broerne er udført i FSC mærket i Azobetræ.